Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra


Link prema stranicama za pregled primjera
OBRASCI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a (put. promet) >> Primjeri prijava poreza na dodanu vrijednost za određeno razdoblje >> Žalbe i i drugi podnesci u parničnom postupku >> Žalbe i žalbeni postupak za prometne prekršaje >> Žalbe i žalbeni postupak u ovršnom postupku >> Prigovori na prekršajni nalog >> Prigovori u ovršnom postupku
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovaranje predujma za pokriće svih troškova u prijevozu, Predlošci za ugovorno reguliranje svih pojedinosti za realizaciju prijevoza, Šprance za ugovore o posudbi gdje se daje besplatna posudba

Da li ste znali?
Turistička agencija može odustati od ugovora u cijelosti bez obveze da naknadi štetu, ako obavijest o odustanku pošalje u ugovorenom roku. Obveza turističke agencije da popuni ugovoreni smještaj; govorom o raspolaganju ugostiteljskim smještajem može se predvidjeti posebna obveza turističke agencije da popuni ugovoreni ugostiteljski smještaj. Ako u tom slučaju ne popuni ugovoreni smještaj, turistička agencija dužna je platiti ugostitelju naknadu po neiskorištenom ležaju, odnosno drugoj smještajnoj jedinici i danu. Turistička agencija nema tada pravo pravodobnom obaviješću otkazati ugovor, ni djelomično ni u cijelosti.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.