Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Upute i opći uvjeti za maturalna i apsolventska putovanja u inozemstvo


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Opći uvjeti pružanja usluge krstarenja, sadržaj ponude, rezervacije i uplate >> Obavezne upute i opći uvjeti poslovanja putničkih agencija za putovanja >> Primjeri ugovornog reguliranja obaveza i odgovornosti turističkih agencija >> Ugovori i opći uvjeti poslovanja koji idu uz ugovore o turističkim uslugama >> Veći broj primjera ugovora za posredničke usluge agencija u turizmu >> Ugovori o organiziranju turističkih putovanja, izleta, paket-aranžmana >> Primjeri ugovora za turističke (putničke) agencije i opći uvjeti poslovanja
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Obrasci i ugovori za izgradnju, nadogradnju, dogradnju i druge radove, Praktični primjeri inozemnih kolektivnih ugovora (prevedeno, Švedska), Obrasci i ugovori potrebni za izvršenje prijevoza te obavljanje ostalih poslova i radnji

Da li ste znali?
Ostavoprimac je dužan vratiti stvar čim je ostavodavac zatraži, i to sa svim plodovima i drugim koristima od stvari. Ako je određen rok za vraćanje stvari, ostavodavac može tražiti da mu se stvar vrati i prije isteka roka, osim kad rok nije ugovoren isključivo u interesu ostavodavca. Vraćanje se obavlja u mjestu predaje stvari ostavoprimcu, ako ugovorom nije određeno neko drugo mjesto, u kojem slučaju ostavoprimac ima pravo na naknadu troškova prijenosa stvari.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.