Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovorne odredbe o situacijama kada stranke trebaju vratiti što su ugovorom primili


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Kako sporazumno raskinuti ili izmijeniti ugovor >> Reguliranje rješavanja odnosa u slučaju bitno poremećenih odnosa sudskim putem >> Reguliranje rješavanja nesporazuma po ugovoru sporazumno >> Primjer upisa vlasništva prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju >> Primjer kako nakon smrti zatražiti i ishodi upis uknjižbe prava vlasništva stana >> Ugovor kojim primatelj uzdržavanja osigurava sebi sigurnu i stalnu pomoć >> Suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri za ugovor o posredovanju, ugovaranje posredničkih poslova, Potrošački zajam koji se vraća u mjesečnim anuitetima, naplata rata, Ogledni primjer za ugovor o poslovnoj suradnji za organizaciju i promociju koncerta

Da li ste znali?
Primatelj novčanih sredstava izdaje sponzoru račun za reklamiranje. Ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a, također izdaje račun i poziva se na odredbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojoj PDV nije zaračunat. Ako se sponzorstvo obavlja u stvarima ili uslugama, sponzor za isporuku ispostavlja račun (kao da se radi o prodaji). S druge strane, sponzor od primatelja dobiva račun za izvršenu uslugu promidžbe. Dakle, radi se o dvije isporuke za koje je vrši prijeboj (kompezacija).

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.