Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovori o prodaji na obroke s pridržanim pravom vlasništva...


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Drugi primjeri ugovora o prodaji s pridržanim pravom vlasništva... >> Primjeri kako se ugovora pravo na raskid predugovora ili ugovora... >> Primjeri ugovaranje kapare, primjeri zaštite kupca od nedostataka... >> Prodajni ugovori s pridržanim pravom vlasništva kod osobnih vozila... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o prodaji na obroke, prodaja s obročnim otplatama... >> Primjer ugovora o bezgotovinskoj prodaji robe, odnosno kupnji robe... >> Primjeri reguliranja isporuke i garancije kod kupoprodaje pokretnina...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza, Pregled pravne regulative i prakse vezane uz trgovanje dionicama, Prodajni ugovor za nekretnine koji se sklapa u korist trećih osoba

Da li ste znali?
Ako ugovorom nije drukčije određeno, nalog za otpremu stvari preko granice sadrži obvezu za otpremnika da provede potrebne carinske radnje i plati carinske pristojbe i troškove za račun nalogodavca. Otpremnik može obaviti potpuno ili djelomično i prijevoz stvari čija mu je otprema povjerena, ako nije što drugo ugovoreno. Ako je otpremnik obavio i prijevoz ili dio prijevoza, ima prava i obveze prijevoznika i u tom slučaju pripada mu i naknada za prijevoz pored naknade po osnovi otpreme i naknade troškova u svezi s otpremom. Isto vrijedi za druge poslove obuhvaćene nalogom, običajima ili općim uvjetima.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.