Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovori o gradnji između građevinskog obrta i fizičke osobe


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O GRAĐENJU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Ugovori za različite građevinske radove na nekretninama >> Primjeri ugovora za izvođenje obrtničkih radova >> Primjer ugovora o izradi dokumentacije i troškovnika gradnje >> Ugovori za izvođenje građevinskih radova u inozemstvu >> Primjeri za predugovore za građevinske radove >> Pregledi svih općih kao i posebnih uvjeta ugovora o građenju >> Različite šprance ugovora o osnivanju prava građenja
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri naloga za otpremu stvari preko granice i obveze za otpremnika, Praktični primjeri ugovora gdje je predmet zakupa različita infrastruktura, Bračni ugovori za uređenje imovinsko pravnih odnosa i na budućoj imovini

Da li ste znali?
Sponzor je osoba (pravna ili fizička) koja daje novčana ili druga sredstva (dobra, usluge) za održavanje odrenenih javnih priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih, športskih) ili potporu nekim institucijama, udrugama, društvima (kazališta, športski klubovi) ili potporu određenim akcijama i projektima (festivali, koncerti, knjige) ili potporu poznatim osobama (športašima, pjevačima, umjetnicima). Za uzvrat sponzor ima pravo na reklamu vlastite tvrtke ili proizvoda, kao primjerice: navođenje imena sponzora u oglasima, na reklamnim panoima na priredbama, na sportskim dresovima, u pisanim materijalima, u knjigama i zbornicima radova, spotovima i sl.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.