Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovori između ostavoprimatelja i ostavodavatelja


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O OSTAVI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri ugovora; ugovori o ugostiteljskoj ostavi >> Gotovi primjeri za ugovor o licenci u hrvatskoj legislativi i pravnoj praksi >> Europski etički kodeks franšiznog poslovanja, osnovna načela >> Ugovaranje licencnih prava, zaštita nositelja prava i korisnika >> Predlošci za odricanje od odgovornosti za štete bilo koje vrste >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o licenci softvera, licence za korištenje softvera >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o franšizi, predlošci za ugovorno reguliranje franšize
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora i općih uvjeta o pružanju marketinških usluga, Obrasci i ugovori na engleskom jeziku, Praktični primjeri različitih ugovora za obaveze davatelja uzdržavanja

Da li ste znali?
Ugovorom o otpremi obvezuje se otpremnik radi prijevoza stvari sklopiti, u svoje ime a za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu. Ako je ugovorom predviđeno, otpremnik može sklopiti ugovor o prijevozu i poduzimati druge pravne radnje u ime i za račun nalogodavca.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.