Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovor o trgovačkom zastupanju na domaćem tržištu


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri zastupanja u trgovini, turizmu, financijskim uslugama... >> Primjeri gdje se sklapa ugovor o zastupanju radi promicanja interesa >> Primjeri gdje naručitelj prenosi na zastupnika prava koje on preuzima >> Gotovi primjeri za ugovor o trgovinskom zastupanju samo za određene proizvode >> Gotovi primjeri ugovora o neekskluzivnom zastupanju pod uvjetima >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o generalnom ekskluzivnom zastupanju za proizvode >> Šprance kojima zastupnik za ugovorene poslove dobiva određenu proviziju
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu, Praktični primjeri odredbi kojima se reguliraju svi troškovi zamjene, Praktični primjeri ugovora o trgovinskom zastupanju, zastupanje nalogodavca

Da li ste znali?
Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u zemljišnu knjigu. Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju pokretnina ili neko pravo za koje se vodi kakav javni upisnik, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu ili drugi odgovarajući upis toga ugovora u taj javni upisnik. Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove, ali može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.