Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovor o korištenju školske učionice za treće osobe


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Gotovi primjeri za ugovor o suradnji na realizaciji stručne prakse studenata >> Gotovi primjeri za ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta >> Gotovi primjeri za ugovor o stručnoj pomoći tijekom školovanja >> Ugovori o sportskom usavršavanju ili treniranju >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o dopisno-konzultativnom školovanju >> Gotovi primjeri za ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača (autoškola) >> Ugovori o korištenju stipendije, odluka o dodjeli stipendije
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ogledni primjer za ugovor o profesionalnom igranju u sportskom klubu, Obrasci i ugovori o nabavi, instalaciji i održavanju programskih sistema, Praktični primjeri ugovornog reguliranja obaveza i odgovornosti turističkih agencija

Da li ste znali?
Ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik prevesti na određeno mjesto u određeno vrijeme, neku osobu ili neku stvar, a putnik odnosno pošiljalac se obvezuje da mu za to isplati određenu ugovorenu naknadu. Prijevoznikom se smatra, kako osoba koja se bavi prijevozom kao svojim redovnim poslovanjem, tako i svaka druga pravna ili fizička osoba koja se ugovorom obveže izvršiti prijevoz uz naknadu.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.