Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovor o edukaciji prema međunarodnom EMBA programu


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Ugovori za polaznike kod ustanova za obrazovanje odraslih >> Ugovori o naukovanju kroz program praktičnog dijela naukovanja >> Gotovi primjeri za ugovor o korištenju školske učionice za treće osobe >> Gotovi primjeri za ugovor o suradnji na realizaciji stručne prakse studenata >> Gotovi primjeri za ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta >> Gotovi primjeri za ugovor o stručnoj pomoći tijekom školovanja >> Ugovori o sportskom usavršavanju ili treniranju
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, alotman, Besplatne šprance ugovora za zakup uredskih prostorija, Praktični primjeri ugovora o komisiji, ugovori između komisionara i komitenta

Da li ste znali?
Ugovorom o radu stječe pravo na naknadu za bolovanje, a također mu aktivno teče i radni staž. Različit je također i porezni položaj budući da kod drugog dohotka (Ugovora o djelu) nema poreznih olakšica te se na razliku primitaka obračunava porez standardnom stopom od 25 posto plus prirez.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.