Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Ugovaranje poslovne suradnje između obrtnika


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri za ugovorno reguliranje suradnje u zajedničkoj proizvodnji >> Ugovaranje poslovne suradnje u oblasti medicine i zdravstva >> Gotovi primjeri za ugovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o suradnji kod kupoprodaje vrijednosnih papira >> Razvoj kooperantskog odnosa radi realizacije investicijskog pothvata >> Primjeri za uspostavu međusobne višegodišnje poslovne suradnje >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o suradnji za javne ustanove i javna poduzeća
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Različiti korisni primjeri ugovora o zakupu za tehniku i uređaje, Primjer pravilnika o informatičkoj sigurnosti unutar tvrtke, POD-RDG - Račun dobiti i gubitka

Da li ste znali?
Kad su u ostavu dane zamjenljive stvari s pravom ostavoprimca da ih potroši i obvezom da vrati istu količinu stvari iste vrste, na njegove se odnose s ostavodavcem primjenjuju pravila ugovora o zajmu, samo će glede vremena i mjesta vraćanja važiti pravila ugovora o ostavi, ako ugovaratelji nisu što drugo o tome odredili. Kome je stvar povjerena u slučaju kakve nevolje, na primjer u slučaju požara, potresa, poplave, dužan ju je čuvati s povećanom pažnjom.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.