Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Ugovor gdje primatelj uzdržavanja zadržava pravo doživotno stanovati >> Ugovor u slučaju bolesti, pružanju nužne skrbi, pripremanju hrane >> Primjeri reguliranja putem ugovora o doživotnom uzdržavanju o njegovanju >> Primjer ugovora za obaveze davatelja uzdržavanja i primatelja uzdržavanja >> Primjer ugovora kako ostaviti nekretninu i pokretnine davatelju uzdržavanja >> Primjer ugovora o doživotnom uzdržavanju >> Pregled prakse i zakonske regulative najma
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Besplatne šprance ugovora za zakup uredskih prostorija, Predlošci za komisione prodajne ugovore koji se odnose na komisionu prodaju, Prodajni ugovor za motorno vozilo gdje se prodaje na obroke odnosno rate

Da li ste znali?
Prihvatom zahtjeva nalogodavca za otvaranjem akreditiva banka se obvezuje nalogodavcu da će korisniku akreditiva isplatiti sav određeni novčani iznos ako do određenog vremena bude udovoljeno uvjetima navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva. Akreditiv mora biti sastavljen u pisanom obliku. Banka je obvezna prema korisniku od dana kad mu priopći da je akreditiv otvoren. Nalogodavac je vezan izdanim nalogom od trenutka kad je nalog prispio banci. Akreditiv je nezavisan od ugovora o kupoprodaji ili drugoga pravnog posla povodom kojega je otvoren.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.