Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Šprance ugovora o savjetovanju, konzultantskim uslugama


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjer sastavljanja općih uvjeta o zakupu oglasnih površina >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o stalnom najmu oglasnog prostora >> Vodič za odabir i ugovaranje usluga poslovnih savjetnika >> Primjeri ugovora za sve one koji se bave savjetodavnim uslugama... >> Gotovi primjeri za ugovor o edukaciji prema međunarodnom EMBA programu >> Ugovori za polaznike kod ustanova za obrazovanje odraslih >> Ugovori o naukovanju kroz program praktičnog dijela naukovanja
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Predložak za redoviti otkaz ugovora o radu, Praktični primjeri ugovora za namjenski ili nenamjenski zajam, odnosno, pozajmicu, Potvrda o pravu na olakšice od plaćanja PDV-a

Da li ste znali?
Ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupna na upotrebu, a ovaj se obvezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. Upotreba obuhvaća i uživanje stvari (pribiranje plodova), ako nije drugačije ugovoreno ili uobičajeno dobrom poslovnom praksom. Zakup je neformalni ugovor jer zakon u načelu ne određuje nikakav poseban oblik za njegovo sklapanje. No kako se posebnim zakonima, npr. pri sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostorija, stana i sl., zahtijeva pisani oblik, praktički se ugovor o zakupu sklapa pretežito u tom obliku.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.