Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Šprance ugovora o čišćenju poslovnog prostora ili ureda


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Gotovi primjeri za ugovor o godišnjem održavanju, popravcima i nadogradnjama >> Primjeri ugovora za servisne usluge i popravke motornih vozila >> Ugovori za usluge pregleda, servisiranja ili održavanja za tvrtke >> Ugovori o upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradama >> Servis krajnjim korisnicima radi otklanjanje grešaka i nedostataka >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o redovitom održavanju i servisiranju uređaja >> Primjeri ugovora za usluge servisa, usluge održavanja, popravka, čišćenja...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora o čuvanju stvari, vozila, plovila, životinja, Predlošci i upute za reguliranje odgovornosti za moguću štetu, Obrasci i ugovori o gradnji između građevinskog obrta i druge fizičke osobe

Da li ste znali?
Ako najmoprimac i nakon opomene najmodavca koristi stvar protivno ugovoru ili njezinoj namjeni, zanemaruje njezino održavanje, oštećuje stvar, osobito ako neovlašteno prepušta trećemu korištenje stvari, najmodavac može otkazati ugovor o dugoročnom najmu i bez pridržavanja otkaznog roka (vidi primjere: otkaz ugovora o dugoročnom najmu stana).

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.