Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri za ugovorno ustupanje prava i obveza koje slijede predmet ustupa


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - PODJELA IMOVINE, RAZVRGNUĆA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Gotovi primjeri za ugovor o ustupanju gdje se prepušta primatelju vlasništvo nad nekretninama >> Razvrgnuće suvlasništva, elaborati, sporazumi, suglasnosti, izjave... >> Članci, pregledi, praksa >> Primjer nasljedničke izjave >> Špranca međunarodne oporuke >> Bračni ili predbračni ugovor, objašnjenja >> Primjer sporazumnog prijedloga za razvod braka
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Obrasci i ugovori gdje je nalogoprimac dužan izvršiti nalog osobno, Primjer ugovora o bezgotovinskoj prodaji robe, odnosno kupnji robe, Sudska i izvansudska dostava u ovršnom postupku

Da li ste znali?
Nalogodavac je dužan isplatiti zastupniku naknadu za ugovore sklopljene njegovim posredovanjem te za ugovore što ih je sam trgovački zastupnik zaključio, ako je za to bio ovlašten. Zastupnik ima pravo na naknadu i za ugovore što ih je nalogodavac sklopio neposredna s klijentima koje je zastupnik našao. Ako između ugovornih strana nije drugačije ugovoreno, pravo na naknadu stječe zastupnik kad ugovor bude izvršen, ali mu to pravo pripada i kad ugovor ostane neizvršen, ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.