Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri ugovornog reguliranja obaveza i odgovornosti turističkih agencija


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Ugovori i opći uvjeti poslovanja koji idu uz ugovore o turističkim uslugama >> Veći broj primjera ugovora za posredničke usluge agencija u turizmu >> Ugovori o organiziranju turističkih putovanja, izleta, paket-aranžmana >> Primjeri ugovora za turističke (putničke) agencije i opći uvjeti poslovanja >> Komplet primjera ugovora za turističke, odnosno putničke agencije >> Gotovi primjeri za ugovor o donaciji, ugovor o sponzorstvu i drugi ugovori o financijskoj potpori >> Pregled i vodič o oporezivanju donacija i sponzorstva; što se i kako oporezuje
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri za situacije ako izvršitelj ne postupa u skladu sa zahtjevom naručitelja, Praktični primjeri ugovora o čuvanju stvari ili različitih vozila, Menadžerski ugovor, reguliranje rada, prava i dužnosti menadžera

Da li ste znali?
Ortački se ulog može sastojati u stvarima, pravima, novcu, radu i drugim dobrima. Ako se ulaže cijela imovina, pod njom se razumijeva samo sadašnja imovina. Ali ako ugovor obuhvaća i buduću imovinu, pod njom se razumijeva samo stečena, a ne i naslijeđena imovina, osim ako su obje izrijekom ugovorene. Ugovor koji se odnosi na ulaganje samo sadašnje ili samo buduće imovine nije valjan bez popisa i opisa dijelova koji u nju ulaze. Ortak koji se obvezao uložiti samo svoj rad ima pravo na udio u dobiti, ali ne i na udio u glavnici ortakluka, osim ako je vrijednost njegova rada, procijenjena u novcu, uključena u glavnicu.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.