Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri ugovora o ugostiteljskoj ostavi


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O OSTAVI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Gotovi primjeri za ugovor o licenci prema važečim zakonima >> Europski kodeks franšiznog poslovanja u praksi >> Ugovaranje licencnih prava i drugih autorskih prava >> Ugovorni primjeri za odricanje od odgovornosti za štete bilo koje vrste >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o licenci softvera radi korištenja softvera >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o franšizi prema hrvatskom pravu >> Predlošci za prijevoz osoba cestom ili željeznicom
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Europski etički kodeks franšiznog poslovanja, osnovna načela, Praktični primjeri ugovora o građevinskom nadzoru, tehničkom nadzoru, kod gradnje, Ogledni primjer za ugovor za menadžere o pravu na nagradu i sudjelovanju u dobiti

Da li ste znali?
Ugovor o darovanju koji se ima ispuniti tek poslije smrti darovatelja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave. Darovatelj može, sve dok njegova obveza na ispunjenje ne dospije, odustati od ugovora o darovanju, ako se poslije sklapanja ugovora njegovo imovinsko stanje toliko pogorša da bi ispunjenje ugovora ugrozilo njegovo uzdržavanje, odnosno onemogućilo ispunjavanje njegove obveze davanja uzdržavanja.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.