Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri ugovora o posudbi sa reguliranjem redovitih troškova...


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O POSUDBI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri ugovora za posudbu nepotrošne stvari ili životinja... >> Financijske i tehničke pojedinosti kod ugovora o posudbi... >> Ugovori o privremenom davanju na korištenje poslovnog prostora... >> Šprance za ugovore o posudbi gdje se daje besplatna posudba... >> Primjeri ugovora sa kojima se reguliraju sve obveze posuđivača... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o posudbi stvari, predmeta, alata, opreme, vozila... >> Primjer ugovora o zalogu nekretnine kao dodataka ugovoru o zajmu...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra, Praktični primjeri ugovaranja obrade financijske dokumentacije, Ogledni primjer za ugovor o korištenju školske učionice za treće osobe

Da li ste znali?
Od dobivenog naloga i uputa nalogoprimac može odstupiti samo sa suglasnošću nalogodavca, a kada mu zbog kratkoće vremena ili iz kakva drugog uzroka nije moguće tražiti suglasnost nalogodavca, on može odstupiti od naloga i uputa samo ako je po procjeni svih okolnosti mogao osnovano smatrati da to zahtijevaju interesi nalogodavca. Ako nalogoprimac prekorači granice naloga ili odstupi od dobivenih uputa izvan slučaja predviđenog u prethodnom stavu, neće se smatrati nalogoprimcem, već poslovođom bez naloga, izuzev ako nalogodavac naknadno odobri ono što je uradio.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.