Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri ugovora o nalogu gdje je nalogodavac ili nalogoprimac pravna osoba


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O NALOGU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Ugovor gdje nalogoprimac izvršenje naloga može povjeriti drugome >> Ugovori gdje je nalogoprimac dužan izvršiti nalog osobno >> Ugovori o nalogu gdje se obvezuje nalogoprimac poduzimati za račun nalogodavca >> Gotovi primjeri za ugovor o skladištu, skladišni ugovor, ugovor o skladištenju, skladištenje >> Različiti primjeri ugovora za skladištenje različite robe, opreme, stvari... >> Trajanje i prestanak ugovora, otkaz konsignacijskog skladišta >> Primjeri kada u skladištu smije biti uskladištena samo roba konsignanta
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovorne odredbe za situacije kada stranke trebaju vratiti što su ugovorom primile, Primjer ugovora o dopunskom radu zdravstvenih radnika, Primjer ugovora o dugoročnom najmu stana ili garsonjere

Da li ste znali?
Za svaki komisioni posao sklapa se ugovor. Na osnovi tog ugovora komisionar dobiva nalog za prodaju određene robe, odnosno upute imperativne ili indikativne prirode. Komisioni nalog može biti tržišni ili fiksni. Tržišni komision je onda kada treba kupiti ili prodati robu po optimalnim uvjetima i to obvezuje komitenta, a fiksni komision je onda kada dobiva fiksne uvjete od kojih ne smije odstupiti jer onda razlika pada na njegov teret. Komisioni nalog može biti i od slučaja do slučaja. Komisionu prodaju pretežno provode specijalizirana poduzeća, stručno osposobljena za pojedine vrste poslova, odnosno robe, a s nedostatnim vlastitim kapitalom. Komisionar ima pravo na naknadu i kad ona nije ugovorena.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.