Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri ugovora o dopunskom radu zdravstvenih radnika


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O RADU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Obavijest o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora >> Predložak za redovni otkaz ugovora o radu >> Sporazumno ugovaranje otkaznog roka i drugih prava >> Primjer odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu >> Odluka o otkazu ugovora izazvana skrivljenim ponašanjem radnika >> Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora >> Primjena odredbi kolektivnog ugovora i drugih općih akata
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora o komisionu (komisijski ugovori), ugovori za komisionare, Opći uvjeti ugovora o nalogu za trgovanje financijskim pravima, Primjeri prijava poreza na promet nekretnina

Da li ste znali?
Primatelj novčanih sredstava izdaje sponzoru račun za reklamiranje. Ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a, također izdaje račun i poziva se na odredbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojoj PDV nije zaračunat. Ako se sponzorstvo obavlja u stvarima ili uslugama, sponzor za isporuku ispostavlja račun (kao da se radi o prodaji). S druge strane, sponzor od primatelja dobiva račun za izvršenu uslugu promidžbe. Dakle, radi se o dvije isporuke za koje je vrši prijeboj (kompezacija).

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.