Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri ugovaranja obrade financijske dokumentacije


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Predlošci ugovora za poslove koje preuzima knjigovođa >> Primjeri ugovora za vođenje poslovnih knjiga poduzetnika >> Gotovi primjeri ugovora za računovodstvene usluge >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga >> Primjeri ugovora za knjigovodstvene urede i servise, računovodstvo, reviziju >> Primjeri posredovanja za pronalaženje investitora za gradnju... >> Primjeri prijedloga za upis, predbilježbe ili uknjižbe u zemljišne knjige
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ogledni primjer za ugovor o cateringu, ugovor za ugostiteljske usluge dostave hrane i pića, Komplet primjera ugovora za turističke, odnosno putničke agencije, DOH - Prijava poreza na dohodak

Da li ste znali?
Skladištar je dužan osigurati robu primljenu na čuvanje samo ako je to ugovoreno. Ako ugovorom nije određeno koje rizike treba osigurati, skladištar je dužan osigurati robu od uobičajenih rizika. Naknada štete koju je skladištar dužan platiti zbog propasti, umanjenja ili oštećenja robe od njezina primitka do predaje ne može prijeći stvarnu vrijednost robe, osim ako je štetu prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.