Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri špranci ugovora o prodajnom nalogu...


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari >> Prodaja za određenu cijenu i u određenom roku... >> Gotovi primjeri za ugovor o prodajnom nalogu za pokretne stvari >> Opći uvjeti raznih ugovora o nalogu za kupnju ili prodaju... >> Ugovorno reguliranje uvjeta kod rješavanja mogućih sporova... >> Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s izvođenjem radova >> Međusobna ugovorna prava nalogodavca i nalogoprimca...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer ugovora sa primjerom reguliranja plaćanja poreza, Primjer suglasnosti da se daroprimac uknjiži u zemljišne knjige, Praktični primjeri ugovora koji se zaključuju na određeno ili neodređeno vrijeme

Da li ste znali?
Darovanjem se smatra i ono koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge, osim ako je obdarenik otprije imao pravo zahtijevati nagradu. Ako je obdarenik imao pravo na nagradu po osnovi ugovora ili zakona, ne radi se o darovanju, nego naplatnom pravnom poslu. Ako je ugovoreno da će obdarenik uzvratiti darom, darovanje postoji samo glede veće vrijednosti dara. Ako u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, razlika u vrijednosti smatrat će se darom samo ako je postojala namjera darovanja.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.