Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri reguliranja isporuke i garancija kod prodaje pokretnina


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri ugovora za prodaju razne trgovačke robe, strojeva, alata, opreme... >> Primjer predugovora za kupnju odnosno prodaju osobnog vozila >> Kupoprodajni ugovor za motorno vozilo gdje se prodaje na obroke >> Primjeri šprance ugovora o prodaji rabljenih osobnih vozila, motocikla, kamiona... >> Primjer šprance ugovora o prodaji osobnog automobila ili drugih motornih vozila... >> Pregled poreznih i svih drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina >> Vodič i pregled za nove kupce nekretnina o postupku na gruntovnici
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Obrasci i ugovori o osiguranju gdje se osiguratelj obvezuje na isplatu osiguraniku, Praktični primjeri ugovora za knjigovodstvene urede i servise, računovodstvo, reviziju, Praktični primjeri kolektivnih ugovora komunalnih poduzeća

Da li ste znali?
Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, sukladno posebnim zakonima. Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s posebnim zakonima.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.