Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri prijedloga za upis, predbilježbe ili uknjižbe u zemljišne knjige


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri agencijskih općih uvjeta za obavljanje posredovanja >> Vodič za primjenu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina >> Primjeri ugovaranja prava na proviziju bez obzira na rezultat >> Ugovaranje iznosa naknade (provizije) za obavljene poslove >> Ugovaranje razgledavanja nekretnina u prisustvu posrednika >> Deseci primjera o ugovornom reguliranju odnosa i obveza >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o posredovanju pri zamjeni nekretnina
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora za izvođenje obrtničko instalaterskih radova, Primjer ugovora kako ostaviti nekretninu davatelju uzdržavanja, Praktični primjeri ugovora o trgovinskom zastupanju za proizvode i usluge

Da li ste znali?
Radi održavanja stvari u stanju podobnom za ugovorenu uporabu najmodavac je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke, a najmoprimac je to dužan dopustiti. Najmodavac je dužan naknaditi najmoprimcu troškove popravaka koje je ovaj izvršio, bilo stoga što nisu trpjeli odgađanje ili ih najmodavac, obaviješten o njima, nije izvršio u primjerenom roku. Troškovi sitnih popravaka i troškovi redovite uporabe stvari padaju na teret najmoprimca. O potrebi popravka najmoprimac je dužan bez odgađanja obavijestiti najmodavca, u protivnom odgovara za odatle nastalu štetu. Najmodavac snosi poreze i druge javne terete iznajmljene stvari.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.