Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O KOMISIJI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist >> Primjeri kako se komisionar obvezuje da na trošak komitenta osigura robu >> Primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o komisiji između komisionara i komitenta >> Primjeri općih uvjeta ugovora o nalogu za kupnju novčanih sredstava >> Primjeri naloga da se istraži tržište za proizvodnju ili promet robe ili usluga >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o nalogu gdje je nalogodavac ili nalogoprimac pravna osoba
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Darovanje i oprost isplate duga uz dužnikovu suglasnost, Primjer šprance ugovora o prodaji osobnog automobila ili drugih motornih vozila, Obveza vraćanja stvari kod ugovora o posudbi

Da li ste znali?
Zakupodavac je dužan održavati stvar u ispravnom stanju za trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj. On je dužan naknaditi zakupcu troškove što ih je ovaj učinio za održavanje stvari, a koje bi on sam bio dužan učiniti. Troškovi sitnih popravaka izazvanih redovnom upotrebom stvari, a i troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca. O potrebi popravka zakupac je dužan obavijestiti zakupodavca.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.