Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjer za ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednica


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - PODJELA IMOVINE, RAZVRGNUĆA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjer prijedloga za brisanje služnosti doživotnog uživanja >> Primjer sporazuma da se pristupi podjeli imovine u određenom roku >> Primjeri za ugovor o diobi poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta >> Primjeri za ugovor o diobi suvlasničke imovine između više vlasnika >> Primjeri ustupanja uz određeni uvjet, npr. besplatno stanovanje ili pomoć >> Primjeri za ugovorno ustupanje prava i obveza koje slijede predmet ustupa >> Gotovi primjeri za ugovor o ustupanju gdje se prepušta primatelju vlasništvo nad nekretninama
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Kupnja po pregledu i na kupnja s rezervom pokusa, Šprance za ugovore o posudbi gdje se daje besplatna posudba, Primjer predugovora za kupnju odnosno prodaju osobnog vozila

Da li ste znali?
Nalogoprimac je dužan izvršiti nalog osobno. On može povjeriti izvršenje naloga drugome samo ako mu je nalogodavac to dopustio te ako je na to primoran okolnostima. U tim slučajevima on odgovara samo za izbor zamjenika i za upute koje mu je dao. U ostalim slučajevima on odgovara za rad zamjenika te za slučajnu propast ili oštećenje stvari koji bi se dogodili kod zamjenika. Nalogodavac može u svakom slučaju zahtijevati neposredno od zamjenika izvršenje obveze iz naloga.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.