Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjer ugovora za najam stana ili garsonjere


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O NAJMU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Šprance ugovora za najam stambene zgrade ili kuće >> Novi primjeri ugovaranja različitih podzakupa >> Primjeri reguliranja natječaja za davanje u zakup nekretnina... >> Različite šprance ugovora za zakup uredskih prostorija... >> Obrasci ugovora o zakupu poslovnog prostora za trgovinu... >> Obrasci ugovora o zakupu poslovnog prostora za ugostiteljstvo... >> Različiti obrasci ugovora o zakupu za tehniku i uređaje...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora, Pregled prakse i zakonske regulative najma, Obrasci i ugovori o uslugama arhitekta radi pripreme potrebne dokumentacije

Da li ste znali?
Nalogoprimac je dužan izvršiti nalog prema primljenim uputama, s pažnjom dobrog privrednika odnosno dobrog domaćina, ostajući u njegovim granicama i u svemu paziti na interese nalogodavca i njima se rukovoditi. Kad nalogoprimac smatra da bi izvršenje naloga po dobivenim uputama bilo od štete za nalogodavca, on je dužan skrenuti na to njegovu pažnju i tražiti nove upute. Ako nalogodavac nije dao određene upute o poslu koji treba obaviti; nalogoprimac je dužan, rukovodeći se interesima nalogodavca, postupiti kao dobar privrednik odnosno dobar domaćin, a ako je nalog bez naknade, kako bi u istim okolnostima postupio u vlastitoj stvari.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.