Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjer ugovora o darovanju gdje se daruje pod određenim uvjetom...


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O DAROVANJU
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjer suglasnosti da se daroprimac uknjiži u zemljišne knjige... >> Primjer ugovornog prijenosa darovane pokretne stvari ili nekretnine... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o darovanju automobila ili drugih motornih vozila... >> Ugovori o darovanju stana, kuće, zemljišta, poslovnog prostora, garaže... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o darovanju nekretnine, primjeri za različite nekretnine... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o prodajnom nalogu... >> Rizik slučajne propasti ili oštećenja...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), Praktični primjeri i šprance ugovora o dugoročnom najmu osobnog automobila, Ugovaranje najamnine, pologa i troškova tijekom smještaja na plovilu

Da li ste znali?
Najmodavac može otkazati ugovor o dugoročnom najmu bez pridržavanja otkaznog roka ako je najmoprimac dva uzastopna roka u zakašnjenju s plaćanjem najamnine ili znatnog dijela najamnine. Međutim, ugovor ostaje na snazi ako najmoprimac plati iznos dužne najamnine prije nego mu je otkaz priopćen. Najmodavac nekretnine ima za dužnu najamninu i ostale tražbine iz ugovora o dugoročnom najmu založno pravo na unesenim stvarima najmoprimca, koje mogu biti predmet ovrhe, te ih može zadržati do namirenja tih svojih tražbina.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.