Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjer ugovora između ostavoprimatelja i ostavodavatelja


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O OSTAVI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o ugostiteljskoj ostavi >> Gotovi primjeri za ugovor o licenci prema važečim zakonima >> Europski kodeks franšiznog poslovanja u praksi >> Ugovaranje licencnih prava i drugih autorskih prava >> Ugovorni primjeri za odricanje od odgovornosti za štete bilo koje vrste >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o licenci softvera radi korištenja softvera >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o franšizi prema hrvatskom pravu
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ogledni primjer za ugovor o prodajnom nalogu za pokretnu stvar, Ugovaranje predujma za pokriće svih troškova u prijevozu, Ogledni primjer za ugovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju

Da li ste znali?
Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Darovanjem se smatraju također oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost. Ne smatraju se darovanjem odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.