Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Primjer šprance ugovora o kupoprodaji stana u zgradi s više stanova


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Usluga sastavljanja novih primjera ugovora >> Primjeri ugovora koji se već ne nalaze u nekom od pripremljenih paketa >> Ostali primjeri ugovora drugdje nenavedeni >> Obračun članarine turističkoj zajednici >> Obračun komorskog doprinosa >> Obračun spomeničke rente >> Primjeri prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja (pokretnine)
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Suradnja na programima za poticanje razvoja malog poduzetništva, Besplatne šprance ugovora o savjetovanju, konzultantskim uslugama, Primjer šprance ugovora sa primjerima reguliranja plaćanja poreza

Da li ste znali?
Ugovorom o nalogu obvezuje se nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov račun poduzme određene poslove. Istovremeno se nalogoprimac ovlašćuje na poduzimanje tih poslova. Nalogoprimac ima pravo na naknadu za svoj trud, osim ako je drugačije ugovoreno ili proizlazi iz prirode međusobnog odnosa. Tko se bavi obavljanjem tuđih poslova kao zanimanjem ili se javno nudi za obavljanje tih poslova dužan je, ako neće da prihvati ponuđeni nalog koji se odnosi na te poslove, o tome bez odgađanja obavijestiti drugu stranu, inače odgovara za štetu koju bi ova pretrpjela zbog toga.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.