Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Prijava činjenica bitnih za oporezivanje


Link prema stranicama za pregled primjera
OBRASCI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a >> Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje... >> Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa >> Primjeri prijava za upis u Registar obveznika doprinosa >> Obavijest o upisu u Registar poreznih obveznika ili ispisu iz Registra PO >> Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa >> Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za OMS
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora o posredovanju pri preuzimanju poslovnih udjela, Praktični primjeri ugovora o zamjeni stana, garsonjere, poslovnog prostora, kuće, Ogledni primjer za ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Da li ste znali?
Ugovori o doživotnom uzdržavanju i ugovori o dosmrtnom uzdržavanju obično se zaključuju kada neka osoba koja ima imovinu, u pravilu nekretnine, zbog starosti ili bolesti odnosno nesposobnosti za rad nije u mogućnosti sama voditi gospodarstvo odnosno brinuti se za svoje uzdržavanje, pa je radi osiguranja kvalitetnog uzdržavanja (prehrane, odjeće, liječenja, njege i sl.) spremna prepustiti svoju imovinu drugome koji će tu imovinu preuzeti te često živeći i radeći u zajednici s tom osobom, iskorištavanjem te imovine i prihodima koje ona daje uzdržavati tu osobu do smrti.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.