Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Pisana izjava da ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Prodajni ugovor za nekretnine koji se sklapa u korist trećih osoba >> Primjer prodajnog ugovora s pridržanim pravom vlasništva nad nekretninom >> Primjer šprance predugovora o prodaji stana ili kuće i polaganje kapare >> Primjer ugovornog reguliranja međusobnih vlasničkih odnosa >> Primjer šprance ugovora sa primjerima reguliranja plaćanja poreza >> Primjer šprance ugovora o prodaji stana od etažnih suvlasnika u zgradi >> Primjer za prodaju kuće ili prodaju građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Predlošci za davanje na raspolaganje smještaja turističkoj agenciji, Pravilnik o ostvarivanju autorskih prava, Kupnja na pokus, kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba

Da li ste znali?
Ugovorom o raspolaganju ugostiteljskim smještajem ugostitelj se obvezuje u određenom razdoblju staviti na raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja, odnosno smještajnih jedinica u određenom objektu, pružiti ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i platiti joj određenu proviziju, a ova se obvezuje popunjavati ih, odnosno obavijestiti u ugovorenim rokovima da to ne može učiniti te platiti cijenu usluga, ako se koristila ugovorenim smještajem. Ako ugovorom nije drukčije određeno, smatra se da su ugostiteljski smještaji stavljeni na raspolaganje za jednu godinu (godišnji alotman).

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.