Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Organizacija seminara, tečajeva, radionica, dopunsko školovanje, poduke...


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o volontiranju, reguliranje volonterskog rada >> Ugovori o naukovanju između obrtnika i učenika srednjih škola >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o stipendiranju igrača (studenti/učenici) u sportu >> Ugovori o povremenom zapošljavanju redovitih učenika ili studenta >> Primjeri ugovornog reguliranja isplate na žiro-račun studentskog servisa >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o radu za studenta za privremeni rad kod poslodavca >> Primjeri ugovora za rad preko student servisa i primjeri ugovora o naukovanju
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora o zajmu, odnosno, ugovora o pozajmici, za novac ili stvari, Praktični primjeri špranci ugovora o uzajamnom darovanju, Praktični primjeri ugovora o radu na određeno vrijeme

Da li ste znali?
Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prema Zakonu o radu, mora sadržavati sve bitne uglavke o strankama te njihovom prebivalištu, mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima, nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova, danu početka rada, očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora, otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora o radu odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova, osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, te trajanju rdovitog radnog dana ili tjedna.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.