Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Kolektivni ugovori sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI - Granski kolektivni UGOVORI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Ugovor sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji >> Granski kolektivni ugovor sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti >> Granski kolektivni ugovor udruge poslodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika >> Gotovi primjeri za ugovor o koncesiji >> Gotovi primjeri za ugovor o konzorciju >> Odluke i rješenja uprave društva >> Gotovi primjeri za ugovor o osnivanju gospodarsko interesnog udruženja
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri otkaza ugovora zbog nedopuštenog podzakupa, Praktični primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, predlošci ugovora, Praktični primjeri zakonske regulative o mogućnosti nasljeđivanja i otuđenja

Da li ste znali?
Pod građevinom razumijevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, ceste, željezničke pruge, bunari i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije radove (definicija preuzeta iz Zakona o obveznim odnosima). Izvođač je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.