Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Forme komisionog izvoznog ugovora gdje se ugovara prodaja inozemnim kupcima


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O KOMISIJI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Predlošci za komisione prodajne ugovore koji se odnose na komisionu prodaju >> Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu >> Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist >> Primjeri kako se komisionar obvezuje da na trošak komitenta osigura robu >> Primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o komisiji između komisionara i komitenta >> Primjeri općih uvjeta ugovora o nalogu za kupnju novčanih sredstava
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ogledni primjer za ugovor o upravljanju investicijskim fondovima, Praktični primjeri ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, alotman, Pregled poreznih i drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina

Da li ste znali?
Zakupodavac odgovara za sve nedostatke zakupljene stvari ako je tvrdio da ona nema nikakvih nedostataka. Ugovorno isključenje ili ograničenje odgovornosti. Odgovornost za materijalne nedostatke zakupljene stvari može biti ugovorom isključena ili ograničena. Odredba ugovora kojom se ova odgovornost isključuje ili ograničava ništava je ako je zakupodavac znao za nedostatke i namjerno propustio o njima obavijestiti zakupca ili ako je nedostatak takav da onemogućuje upotrebu stvari te onda kad je zakupodavac nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.