Praktični primjeri ugovora i drugih obrazaca i špranci

PREGLED UGOVORA - ARHIVA UGOVORA - LINK NA PREGLED SVIH UGOVORA

Novi primjeri ugovora:
Primjeri kupoprodajnih ugovora, Šprance ugovora o najmu, Primjeri komisionog izvoznog ugovora, Primjer za ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice, Primjeri ugovora o ugostiteljskoj ostavi, Primjeri suglasnosti za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, Primjeri izjava o prijeboju, Obrasci i ugovori između ostavoprimatelja i ostavodavatelja, Organizacija seminara i tečajeva, Praktični primjeri ugovornog reguliranja obaveza i odgovornosti turističkih agencija, Ogledni primjer za ugovor o edukaciji, Obrasci i ugovori o gradnji, Praktični primjeri ugovora o dopunskom radu zdravstvenih radnika, Primjer šprance ugovora o kupoprodaji stana, Praktični primjeri špranci ugovora o prodajnom nalogu, Praktični primjeri ugovora o nalogu gdje je nalogodavac ili nalogoprimac pravna osoba, Primjer ugovora za obaveze davatelja uzdržavanja i primatelja uzdržavanja, Besplatne šprance ugovora za zakup hotelskih kapaciteta, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Obavijest o upisu u Registar, Primjer ugovora između ostavoprimatelja i ostavodavatelja, Žalbe i i drugi podnesci u parničnom postupku, Praktični primjeri trgovačkih ugovora, Upute i opći uvjeti za maturalna i apsolventska putovanja, Pisana izjava da ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti, Primjeri prijava činjenica bitnih za oporezivanje, Besplatne šprance ugovora o savjetovanju, Ogledni primjer za ugovor o licenci u hrvatskoj legislativi i pravnoj praksi, Ugovorne odredbe za stranke, Praktični primjeri reguliranja isporuke i garancija kod prodaje pokretnina, Ugovaranje poslovne suradnje između obrtnika, Praktični primjeri prijedloga za upis u zemljišne knjige, Primjer ugovora o darovanju, Ogledni primjer za ugovor o trgovačkom zastupanju, Primjeri ugovora o posudbi, Besplatne šprance ugovora o čišćenju poslovnog prostora ili ureda, Praktični primjeri za ugovorno ustupanje prava, Zamjena motornih vozila...